Vår affärsidé är enkel.

Vi ska utföra våra projekt med samma noggrannhet som vi skulle ha som om vi skulle ha gjort det till oss själva. Vi ska inte lova mer än vad vi kan hålla. Vi ska starta och avsluta projektet på utsatt tid. Vi ska alltid sätta beställarens intressen först. 

Thomas Persson
Yrkesmurare, Byggtillit AB