Framtagning av offertunderlag

Vi besöker dig. Vi tittar på projektet och ser vad som behöver åtgärdas.  Du får en grov uppskattning om vad det kommer att kosta att utföra projektet. Vill du sedan ha en offert så måttar vi fastigheten och gör materialberäkningar för att sammanställa offerten. Efter några dagar får du din offert med ett fast pris.

Projektstart

Leverans av material och byggnadställning. Kontroll av arbetsmiljösäkerhet. Genomgång av projektets skadebild med medarbetarna.

Rapportering

Projektledaren ger dig dagliga rapporter på hur projektet fortskrider . Rapporterna kommer via sms eller e-post.  

Kvalitetssäkring

Projektledaren utför egenkontroller på varje steg i arbetsprocessen. 

Färdigställning

Projektledaren granskar projektet noggrant. Därefter demonteras byggnadsställningarna och hela arbetsplatsen städas. Projektledaren kontaktar beställaren för en gemensam slutgenomgång av projektet.

Fakturering

Efter den gemensamma genomgången av projektet, där det är säkerhetsställt att du är nöjd med arbetet, fakturerar vi.

Garantier

Vi följer konsumentjänsttlagen. Vi ansvarar för våra arbeten i tio år.