Få byggmaterial håller så länge som fasadputs. Därför är det viktigt att man väljer material med omsorg - inifrån grunden ända ut till ytskiktet. Alltför många fasader har fått göras om bara efter några år pga. nya material som har kommit ut på marknaden. Därför arbetar vi bara med välbeprövade fasadmaterial såsom kalkfärg, ädelputs och spritputs. Dessa material är väldokumenterade och följer fasadputsens principer.

Våra kriterier inför val av fasadmaterial.
De ingående skikten kan andas och kan släppa ut vatten och vattenånga.
Materialen harmoniserar med varandra kemiskt.
Putsskiktens styrka är väl avvägt.
Materialen är renoveringsbara.