Fasadrenovering

Vi utför alla typer av fasadrenovering. Vi behärskar kulturkalkfärger, ädelputs, rivputs och spritputs. Vår långa erfarennhet av renovering av fasadputs har gett oss en stor förståelse för hur gamla fasadmaterial fungerar och hur dessa material samverkar med varandra . 

Fönsterrenovering

Vi tycker det är synd att man byter ut fönster så mycket nu. Dels för att det kan förändra husets karaktär men också för att gamla fönster har mycket hög kvalité. Förr i världen var man väldigt noga med att välja ut fönstervirke eftersom fönstren skulle hålla i många år. Det är förvånansvärt många fönster som kan bli som nya igen om man tar bort all färg, kitt och sätter dit nya hörnbeslag. Vi hjälper dig att återställa dina fönster till nyskick.  

Skorstenar & Eldstäder

Braskaminer och öppna spisar ger mycket mysfaktor och dagens braskaminer hjälper till att hålla ner energikostnaderna. Men med tiden kan en rökkanal bli otät och behöver då tätas. Den öppna spisen kan behövas muras om. Vi hjälper dig med reparationer av skorstenar, rökkanaltätningar, murning av öppna spisar.

Takrenovering & Taksäkerhet

Man behöver kontrollera taket årligen och då måste det vara säkert att gå på taket. Vi hjälper dig att montera alla typer av säkerhetsanordningar. Såsom takstegar, taksteg, gångbryggor och arbetsplattformar vid skorsten. Vi monterar även snörasskydd och skorstensskydd.